İletişimde sözel iletimler kadar önemli olan bir diğer ileti de beden dilidir. Yapılan araştırmalar, sözel iletimlerle birlikte vücudumuzun söylediklerinin etkisinin de neredeyse aynı oranda olduğunu gösteriyor. Çünkü hepimiz, en az sözel olarak ifade edilenler kadar bedenin neler anlattığını da dikkatle izleriz.

Beden Dili Ne Demek?

Karşımızdakinin bize olan tavırları, duyguları, el ve yüz ifadeleri ve hareketleri onlar hakkında çok çabuk ve kalıcı ön izlenimler oluşturmamızı sağlar. Kimi zaman bize yalan söyleyen birini, söylediklerinden çok hareketlerinden anlarız. Bazen de bize duygusal yakınlık hisseden birinin söylemlerinden çok daha fazla iletiyi yüz ifadesi ve gözleri iletir.

İletişimde sözel iletilerin dışında kalan, vücudun ifadeye katıldığı, el, yüz hareketleri olarak adlandırdığımız jest ve mimiklerin hepsine birden beden dili diyoruz. Beden dili okuma iletişimin sağlıklı ve anlamlı olarak devam ettirilebilmesi için büyük önem taşıyor.

Beden Dilinin Önemi

İletişimin neredeyse yarısından fazlasını oluşturan vücut dili farklı kültürlerde küçük ayrıntı farklılıkları olmakla birlikte neredeyse tüm insanlığın evrensel dilini de oluşturuyor. Bu yönüyle vücut dili okuma, etkili bir iletişimin vazgeçilmezlerinden biri. Vücut dili hareketleri ve anlamları nı ne kadar iyi anlayabilirsek, ancak etkileşimle gerçekleştirilebilen etkili ve anlamlı bir iletişim becerisine sahip olabiliriz. Gerek kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmek gerekse karşımızdakini daha iyi anlayabilmek için beden dili hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimde elimizi kuvvetlendirecek en büyük araçlardan.

Beden Dili ve Etkili İletişim

Konuşurken muhatabımız ya da muhataplarımız bizimle ilgili yargılar oluşturmaları için kullandığımız sözcüklerden çok daha fazlasını bedenimizin ifadesine yoğunlaştırır. İlk intiba ya da ön izlenim olarak adlandırdığımız bu yargılar hem iletişimin hem de bireysel ilişkilerin de olumlu/olumsuz neticelerle sonlanmasında sandığınızdan daha önemli.

Etkili bir iletişim sözel ifadelerin doğru ve anlaşılır, abartısız vücut dili hareketleri ve anlamları ile birlikte desteklendiğinde gerçek başarıya ulaşacaktır. İletişim sırasında her zaman ileten durumunda olmayız. İleten değil dinleyen konumundaysanız, vücut dili okuma etkili bir iletişimin sürdürülebilmesi ve başarıya ulaşmasında en az sözleriniz kadar önemli.