Yazıdan karakter analizi yani grafoloji, uzun bir süredir farklı şekillerde yapılan bir kişilik tanıma yöntemidir. İnsan, yaşam sürecinin her anında ve her yerde kişiliğinden izler bırakır. Kişiliğinden bir ipucu bırakmayan ne bir söz ne de bir hareket düşünülemez.

yazıdan karakter analizi

Sinirli bir insanın davranışlarıyla, sakin yaradılışlı birinin davranışlarının birbirine benzemesi mümkün değildir. Hiddetli, neşeli, sakin kişilerin tepkileri arasında belirgin ayrılıklar olması da son derece doğaldır. Şairlerin şiirlerinde, ressamların tablolarında, bestecilerin eserlerinde kişiliklerinden yansımalar görülür. Daha da ileri gidilerek bu paralellik beklenir ve aranır.

Bu açıdan bakıldığında yazı , bireyden yansıyan biçimdir. Öğrenilmiş bir teknik de olsa, uygulanış biçimiyle kendisinden bir izdir. Bireyin kendidir. Ona özgüdür, onun damgasını taşır, onu vurgular. Parmak izi gibi kesindir, kişiyi belirler. Şahsiyet gibi tektir,bireyden bireye değişir.

Grafoloji, bugün el yazısına bakarak, yazan kişinin karakterini çözümlemeyi amaçlayan, bilimselliği kanıtlanmış bir metottur. Eriştiği sonuçlar insanı şaşırtacak kadar parlak ve olumludur. Grafolojiden; işçi seçimiyle endüstride, hastalıkların teşhisiyle tıpta, suçluların belirlenmesiyle adli alanda, mesleğe yönlendirmeyle eğitimde, rehberlik ve diğer benzeri uygulamalarla sosyal yapının her düzeyinde yararlanılmaktadır. Yazıdan karakter analizi aracılığıyla pek çok kişi gerçek yeteneğinin olduğu iş alanına yönelmiş, pek çok psişik hastalığın teşhisi grafolojiyle destek görmüş, birçok uygunsuz evlenme önlenmiş, pek çok işveren gereksindiği işçileri en yüksek verimi sağlayabileceği kişilerden seçme imkanını bulabilmiştir.

Yazıdan Karakter Analizi Yapın

Arkadaşının, eşinin, öğretmeninin, patronunun karakterini el yazısına bakarak kolayca çözebilirsin. Bilimsel adı grafoloji olan bu ilim, el yazısından karakter, kişilik çıkarma çalışmasıdır. Bu ilim bizi bilinçaltının bilinmezliğine ve kendimizden bile gizlediğimiz kişiliklerimizin, bilinçaltımızda yatan bizlerin dünyasına götürür.

Grafolojiyi Anlamak

El yazınız çocukluğunuzdan bilitibar gelişir ve oluşur. Yazı yazarken kaleminiz, parmak kaslarınızın elinizin ve kolunuzun etkisi altındadır. Vücudun bütün bu bölümleri beynimizin kontrolü altındadır. Yazdığımız Yazıların şekillerininin oluşumunda beynimizin muhakkak direkt bir yönlendirmesi vardır. Her bir hareket, her bir titreşim beynimiz tarafından verilen emirlerle meydana gelmektedir,bu yüzden el yazıları yazarın iç dünyası, beyni, psikolojisi hakkında bize çok somut bilgiler vermektedir. El yazısı bizi hedef kişinin iç dünyasına götüren bir rehberdir.

En iyi sonuç için yazının doğal bir modda yazılması, herhangi bir zorlama ile, ekstra bir gayret ile yazılmamış olması gerekir. En iyi örnekler derslerde aldığımız notlar,alışverişe çıkarken yazdığımız listelerdir.